Danskuddannelserne til voksne udlændinge

27-10-2015

EVA har undersøgt, hvordan danskundervisningen tilrettelægges på sprogcentrene. Kvalificerer undervisningen voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger til at kunne deltage på det danske arbejdsmarked, i uddannelse og som aktive samfundsborgere?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-809-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse