Det svære uddannelsesvalg

08-05-2015

EVA har undersøgt, hvilke valg gymnasieelever træffer i løbet af deres gymnasietid med henblik på videregående uddannelse, og hvilket kendskab og syn har de på optagesystemet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-853-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse