It på ungdomsuddannelserne

27-06-2015

Vi har for lidt viden om, hvordan underviserne på tværs af ungdomsuddannelser anvender digitale læringsteknologier i undervisningen. Derfor har EVA undersøgt, hvordan it bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne og med hvilke formål? Og hvilke barrierer og potentialer der knytter sig til brugen af it i undervisningen?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-856-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse