Hf – profil og funktion - En undersøgelse af hf-kursister på toårig hf

27-06-2015

Hf-uddannelserne står med nogle udfordringer, blandt andet falder flere hf-studerende fra undervejs i HF-forløbet sammenlignet med andre gymnasiale uddannelser. EVA har undersøgt hf-kursisters uddannelsesveje, motivation og bevæggrunde for at vælge hf. Undersøgelsen kan bruges af beslutningstagere, uddannelsesledere og lærere til at få viden om kursisterne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-824-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse