Gymnasieelevers baggrund og forskellighed

29-07-2015

EVA har undersøgt gymnasieelevers baggrunde, forskelligheder og spredningen i deres læringsforudsætninger. Undersøgelsen viser blandt andet også, hvordan lærerne i gymnasiet forholder sig til det at undervise heterogene klasser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-842-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse