Gymnasiale karakterers betydning for gennemførselstid på universiteterne

23-02-2015

I hvilken grad er der sammenhæng mellem studerendes karaktergennemsnit fra gymnasiet og deres gennemførelsestid på danske universitetsuddannelser? EVA har undersøgt registerdata for studerende, der optaget på ét af de otte danske universiteter fra 2004-10.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 78-87-7958-855-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse