Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

25-08-2015

Hvordan lød midtvejsvurderingen af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), som Undervisningsministeriet har tilrettelagt for erhvervsuddannelserne som led i at få implementeret reformen "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser".
EVAs evaluering peger på nogle ting, som kan inddrages i det videre arbejde i SIP.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-848-6

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse