Modulopbyggede uddannelser

19-09-2014

En række videregående uddannelser er de senere år blevet modulopbygget. EVA har undersøgt, hvilke erfaringer tre modulopbyggede uddannelser har med at skabe fleksibilitet, sammenhænge, faglig progression og tværfaglighed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN:  (www) 978-87-7958-742-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

En del af:

Modulopbygning

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse