VEU-centrene og det regionale samspil

27-10-2014

Landets 13 VEU-centre blev sat i verden ved indgangen til 2010 for at styrke voksen- og efteruddannelse (veu). EVA har undersøgt, hvilken rolle VEU-centrene spiller i forhold til at få voksen- og efteruddannelse til at spille sammen med den regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-748-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

VEU-centre

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse