Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

23-05-2014

Pædagogisk ledelse er en central faktor for at sikre mere attraktive erhvervsuddannelser (eud). EVA har undersøgt, hvordan den pædagogiske ledelse tager sig ud på erhvervsuddannelserne i 2014. Vi kommer blandt andet med forslag til, hvordan det pædagogiske ledelsesarbejde på eud kan styrkes.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-770-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Pædagogisk ledelse

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse