Inspirationskatalog - Fra skole til skole

23-08-2014

Folkeskolereformen fra 2014 indebærer, at skoledagen skal være længere og mere varieret. En række skoler har inden reformen gjort erfaringer med at udvikle skoledagen og undervisningen. Nogle af disse erfaringer kan du læse om i dette hæfte.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: (www) 978-87-7958-743-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Pædagogisk praksis

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole