Indikatorer for kvalitet på små udbud

21-08-2014

EVA har undersøgt kvalitetsudfordringerne på små uddannelsesudbud med udgangspunkt i fire indikatorer for kvalitet. Vi har inddraget data om: Akkrediteringsafgørelser, dimittenders beskæftigelsesgrad, karakterer for afgangsprojekter, afbruds-estimater - og data om de studerendes karakterer fra den adgangsgivende eksamen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: (www) 978-87-7958-762-5

Opdragsgiver: Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Akkreditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse