Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

23-10-2013

Pædagoger og lærere møder løbende nye faglige udfordringer i deres arbejde - og har derfor behov for at udvikle deres kompetencer. EVA har i 2012-13 undersøgt, hvordan skoler og dagtilbud bringer efteruddannelse og kompetenceudvikling i spil i den daglige praksis. Vi stiller skarpt på, hvordan institutionerne planlægger og implementerer efteruddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-87-7958-727-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse