Evaluering af Samarbejdssekretariatets kursusaktivitet 2012

21-10-2013

Som led i udviklingen af et nyt evalueringskoncept for Samarbejdssekretariatet gennemfører EVA hvert andet år en kvalitativ evaluering af Samarbejdssekretariatets kursusaktivitet. EVA har undersøgt, om og hvordan kurserne bidrager til at opnå de resultater, som SU-udvalget har opstillet for kursusaktiviteten.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-87-7958-726-7

Opdragsgiver: Samarbejdssekretariatet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse