Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

23-10-2013

EVA har undersøgt, om Projekt E-læring bidrager til at få flere unge og voksne fra uddannelsesfremmede miljøer og udkantsområder til at gennemføre en ungdomsuddannelse og evt. også en videregående uddannelse. Projekt E-læring er forankret på Københavns VUC.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse