Uddannelse for voksne

16-05-2013

EVA har kortlagt ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-92-893-2645-2 (pdf)

Opdragsgiver: Nordisk Ministerråd

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse