Læseudvikling på mellemtrinnet - Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.-6. klasse

18-07-2013

EVA har undersøgt, hvilke sammenhænge der er mellem elevernes udvikling af læsekompetencer på mellemtrinnet i folkeskolen og lærernes undervisning og baggrund, skolens rammer og strukturer - og elevernes sociale baggrund.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-87-7958-732-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Læsning

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole