Evaluering af HF-Søfart

17-07-2013

HF-Søfartsuddannelsen kombinerer en gymnasial uddannelse (hf) med en grundlæggende søfartsuddannelse. EVA har undersøgt, hvorvidt uddannelsen gør det muligt og attraktivt at få en hf-eksamen for en gruppe unge, der ellers ikke ville have påbegyndt, endsige gennemført, en ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: (www) 978-87-7958-703-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse