Læreruddannelsens faglige kvalitet

19-09-2012

En af de centrale målsætninger med den nye læreruddannelse fra 2007 var at styrke uddannelsens faglighed og pædagogisk-didaktiske grundlag. EVA har i 2010-11 undersøgt, om reformen af læreruddannelsen har levet op til intensionen om at styrke lærernes faglighed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: (www) 978-87-7958-630-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Læreruddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse