Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU)

29-09-2012

VUC'erne fik efter amternes nedlæggelse i 2007 hovedansvaret for forberedende voksenundervisning (FVU), som er et uddannelsestilbud til voksne, der har svært ved at læse, skrive og regne. EVA har undersøgt, hvordan VUC'ernes rolle er i samarbejdet med andre udbydere af FVU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-658-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse