Strategier for viden

09-11-2012

Professionshøjskoler og erhvervsakademier har siden 2008 haft til opgave at arbejde med at indsamle, producere og omsætte ny viden inden for deres felter. EVA har undersøgt begreberne erhvervs- og professionsbasering og udviklingsbasering. Rapportens titel sigter til videnstrategier på tre forskellige niveauer: det politiske niveau, sektorniveauet og institutionsniveauet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-672-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse