Oversigt over kommunale evalueringer af områdeledelse

22-11-2012

EVA har analyseret de eksisterende kommunale evalueringer, undersøgelser og statusrapporter om områdeledelse. Notatet kan sammen med EVA’s rapport om områdeledelse bidrage til at etablere et samlet overblik over erfaringer med områdeledelse på dagtilbudsområdet i kommunerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-682-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn