Områdeledelse. Ny struktur på daginstitutionsområdet

22-11-2012

Områdeledelse er en ledelsesmodel, der har vundet indpas på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at tidligere selvstændige daginstitutioner nu fungerer som afdelinger under en fælles ledelse. EVA har undersøgt, hvilken betydning områdeledelse har for den pædagogiske praksis i daginstitutioner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-680-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn