Fra handlingsplan til virkelighed

19-11-2012

Handlingsplaner er et vigtigt redskab i erhvervsskolernes arbejde med at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. EVA har undersøgt skolernes erfaringer med de forskellige indsatser i handlingsplanerne. Vi stiller skarpt på skolernes udbytte af indsatserne mod frafaldet af elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: (www) 978-87-7958-654-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse