Læreplaner i praksis. Daginstitutioners arbejde med pædagogiske læreplaner

17-05-2012

Danske dagtilbud begyndte at arbejde med pædagogiske læreplaner i 2004. Formålet var blandt andet at forberede børnene bedre til skolen og at udvikle centrale kompetencer hos børn med særlige behov. EVA har undersøgt, hvilken betydning de pædagogiske læreplaner har haft for det pædagogiske arbejde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-669-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn