Evaluering af DAP, Didaktisk Anvendt Pædagogik i Gladsaxe Kommune

15-05-2012

Didaktisk Anvendt Pædagogik (DAP) er en obligatorisk og faglig kvalitetsmodel for det pædagogiske arbejde i alle daginstitutioner i Gladsaxe Kommune. EVA har undersøgt, om DAP virker efter hensigten, og om modellen styrker læringsrummet for pædagoger.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: (www) 978-87-7958-674-1

Opdragsgiver: Gladsaxe Kommune

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn