Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud

10-05-2012

EVA har udarbejdet en forskningsoversigt med kvalitetsvurderet forskning om syv udvalgte temaer sat i forhold til børns læring og inklusion i dagtilbud. Temaerne er: organisering, ledelse, forældreinddragelse og -involvering, fysisk indretning, pædagogik,
dokumentation og rammebetingelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-603-2944-9 (pdf)

Opdragsgiver: Task Force

Anden information: Oversigten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Clearinghouse.

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn