Studenter i erhvervsuddannelserne

17-07-2012

Hver syvende student vælger at tage to ungdomsuddannelser. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der først tager en gymnasieuddannelse og siden en erhvervsuddannelse? Hvilke rationaler er der i spil hos dem, når de vælger uddannelse?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: (www) 978-87-7958-708-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse