Ledelse af et gymnasium i forandring

18-07-2012

Rektorer på de almene gymnasier har fået nye ansvarsområder og opgaver med struktur- og gymnasiereformen har. EVA har undersøgt, hvordan rektorer varetager deres nye ledelsesansvar i 2011-12. Vi stiller skarpt på, hvordan rektorerne vurderer deres vilkår og rammer for ledelse, og hvad de betragter som udfordringer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-689-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse