Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

01-02-2012

EVA har undersøgt, hvordan skoler med stærk praksis samarbejder med forældre, der af sociale, kulturelle eller sproglige grunde har svært ved at tage aktivt del i samarbejdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-671-0 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole