Teamorganisering - En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser

07-08-2012

Med gymnasiereformen fra 2005 er lærernes samarbejde om undervisningen af eleverne blevet en formaliseret del af skolernes hverdag. EVA har undersøgt, hvordan teamsamarbejdet er organiseret på de treårige gymnasieuddannelser hhx, htx og stx.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-656-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse