Evaluering af VEU-centrene - vurdering af styreform, samarbejde og resultater

25-08-2012

13 nye VEU-centre kom til verden i 2010 for at styrke kvaliteten og effekten af voksen- og efteruddannelserne. EVA har fulgt centrene fra 2010 til 2012 og undersøgt, om de nye VEU-centre indfrier intentionerne med loven, og hvilken effekt centrene har på udbuddet og aktiviteten på AMU og FVU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-657-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

VEU-centre

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse