The use of Representatives from Working Life in Quality Assurance of Higher Education

25-09-2011

Dette paper beskriver forskelle og ligheder samt forslag til god praksis i arbejdet med at inkludere repræsentanter fra erhvervslivet i kvalitetssikringen af videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse