E-læring og blended learning på VEU-området

29-11-2011

E-læring er afgørende faktorer for at få flere voksne til at uddannelse sig. EVA har undersøgt, hvor udbredt det er at bruge e-læring og blended learning på enkeltfag på VUC, VVU på erhvervsakademier og diplomuddannelser på professionshøjskoler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-626-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse