Bakspejlet 2011

05-05-2011

I dette nummer af bakspejlet fra 2011 kan du læse om temaerne Køn, forældresamarbejde, børneperspektiver, natur, sundhed, faglige netværk i dagplejen, ledelse og pædagogisk kvalitet, sprog og støttetimer og børn med diagnoser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-611-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Magasin

EVA TEMA

Magasinet Bakspejlet blev sendt på pension i 2017. I dag formidler EVA forskning og viden om dagtilbud i magasinet EVA TEMA. Find alle numre af magasinet her. 

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte