Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

19-07-2011

Undervisningsdifferentiering blev i 1993 et bærende pædagogisk princip for undervisning i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan skolerne arbejder med at differentiere undervisningen, og om en styrkelse af lærernes evalueringsfaglighed kan have betydning for undervisningsdifferentieringen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-625-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole