Karakteristik af 10.-klasse-elever

18-07-2011

EVA har lavet en karakteristik af elever, der vælger 10. klasse - og identificerer de faktorer, der har betydning for elevernes valg. Rapporten er første del af en større evaluering af 10. klasse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-647-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

10. klasse

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole