Pilotauditering af Professionshøjskolen VIA University College

10-02-2011

Som metode egner auditering sig til at evaluere institutioners eget arbejde med at sikre kvaliteten af aktiviteter som bl.a. uddannelse og undervisning. EVA har gennemført en auditering af professionshøjskolen VIA som led i at teste et nyt auditeringskoncept.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Auditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse