Engelsksprogede uddannelser

28-08-2011

EVA har undersøgt, hvilke udfordringer og muligheder der er forbundet med at udbyde engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? Vi har set på undervisningen, når den foregår på engelsk, samspillet mellem studerende og undervisere - og de studerendes læringsudbytte.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-609-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse