De nye VEU-centre

25-11-2010

Oprettelsen af 13 nye centre i 2010 skal skabe én indgang særligt for nye brugere af voksen- og efteruddannelsessystemet. VEU-centrene skal på den måde skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet. EVA har undersøgt etableringsfasen af VEU-centrene efter det første år.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: (www) 978-87-7958-605-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

VEU-centre

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse