Blik for køn i pædagogisk praksis

06-05-2010

EVA har lavet et litteraturstudie, der beskriver forskellige tilgange til forståelse af køn. Vi giver en oversigt over redskaber til at arbejde med køn i daginstitutioner og skoler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN:  978-87-7958-567-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Køn i dagtilbud

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn