Indikatormodel

11-02-2010

EVA har udviklet en indikatormodel for den faglige kvalitet i læreruddannelsen. Formålet med modellen er at pege på indikatorer, der kan angive, om målsætningerne for at styrke den faglige kvalitet i uddannelsen er blevet indfriet efter indførelsen af en ny læreruddannelse i 2007.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Læreruddannelsen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse