Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools

07-08-2010

Formålet med dette review har været at kortlægge, hvilke faktorer der har afgørende betydning for elevers læring i grundskolen i de nordiske lande. Reviewet er lavet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på opdrag fra en arbejdsgruppe under Det Nordiske Evalueringsnetværk.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7684-323-6

Opdragsgiver: Det Nordiske Evalueringsnetværk

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige forløb

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole