Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv

19-08-2010

Anerkendelse af et menneskes realkompetencer kan medvirke til, at flere borgere kan bidrage mere aktivt til det danske samfund. EVA har kortlagt de nordiske landes erfaringer med at vurdere og anerkende realkompetencer. Rapporten kan tjene til inspiration for den videre udvikling af anerkendelse af realkompetencer i Danmark.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-589-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse