Tværsnit af de maritime professionsbacheloruddannelser

15-04-2010

EVA formidler den viden, som vi har fået om de maritime professionsbacheloruddannelser i løbet af akkrediteringsprocessen 2010. Vi har også stillet skarpt på, hvordan den nu afsluttede akkrediteringsproces har forløbet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-593-5

Opdragsgiver: Søfartsstyrelsen

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse