Børns perspektiver på sprogvurderinger i daginstitutioner

30-04-2010

EVA har gennemført en større undersøgelse med "Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige". I dette pilotprojekt afprøver EVA metoder til at inddrage børnenes perspektiver. Vi går tæt på sprogvurderinger af treårige ved at analysere tyve videoobservationer af vurderingssituationer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-586-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn