Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser

19-09-2009

Hvilket læringsudbytte har lærere haft af den særlige efteruddannelsesindsats, der blev sat i værk for lærere på erhvervsfaglige uddannelser i 2007-09? EVA har undersøgt lærernes oplevede læringsudbytte af efteruddannelsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: (www) 978-87-7958-551-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse