Børneperspektiver i evalueringer

12-09-2009

I danske dagtilbud er der en lang tradition for at medtænke børns interesser, når man tilrettelægger det pædagogiske arbejde. Notatet ser på mulighederne for at inddrage børneperspektiver i evalueringer. Det er skrevet på baggrund af litteraturstudier af primært dansk litteratur og skitserer det ændrede syn på børns rettigheder og kompetencer til at udtale sig.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-509-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn