Almen studieforberedelse på stx og studieområdet på hhx og htx

08-09-2009

EVA har fulgt en række team på syv skoler i deres arbejde med at implementere almen studieforberedelse og studieområdet. Denne rapport er den sidste rapport af tre, hvor vi stiller skarpt på det første gennemløb fra 2005 til 2008.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-522-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse