Frafald på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser

25-11-2009

Politisk er der stort fokus på, at en større del af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. EVA har undersøgt frafald på et af erhvervsuddannelsernes største grundforløb, nemlig grundforløbet på det merkantile område. Vi stiller skarpt på, hvilke unge der i særlig grad er i risiko for at falde fra.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-538-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse